BLANCA MUÑOZ

Grávida
Acero inoxidable
51 x 64 x 35 cm.

blanca muñoz tabú


Crátera
Acero inoxidable
44 x 39 x 39 cm.

blanca muñoz tabú

blanca muñoz tabú

blanca muñoz tabú


Revoltosa
Acero inoxidable
36 x 69 x 41 cm.

blanca muñoz tabú


Enlazada
Acero inoxidable
48 x 45 x 60 cm.

blanca muñoz tabú

blanca muñoz tabú


Tritón
Acero inoxidable
65 x 60 x 42 cm.

blanca muñoz tabú

blanca muñoz tabú


Alada
Acero inoxidable
60 x 100 x 67 cm.

blanca muñoz tabú

blanca muñoz tabú


Escarlata
Acero inoxidable
35 x 49 x 44 cm.

blanca muñoz tabú

blanca muñoz tabú

blanca muñoz tabú